Jan Skácel a jeho poezie

Dietrichsteinský palác, 24. 3. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška spisovatelky Sylvie Richterové.

První z doprovodných akcí MZM k instalované skácelovské výstavě a jedna z mimořádných příležitostí, jak se k této básnické osobnosti přiblížit. Spisovatelka, básnířka, bohemistka a profesorka italských univerzit Sylvie Richterová přijede do rodného Brna a promluví o svých setkáních s Janem Skácelem, osobních, čtenářských i překladatelských. Na básníkovo dílo nabídne i odborný pohled. Před přednáškou a po ní je také možné si prohlédnout skácelovskou expozici a celý zážitek z večera umocnit.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS