Fotografie z přednášky Lakotština - klenot mezi domorodými jazyky Severní Ameriky

Přednáška Jana Ullricha, Ph.D., lingvistického ředitele organizace The Language Conservancy, se uskutečnila 19. dubna 2022 v Pavilonu Anthropos.

Lakotové (známí též pod méně správným názvem Siouxové) jsou prérijním kmenem, který odhodlaně bojoval proti osídlení svého území. I díky tomu jsou často stereotypně vnímáni jako nejtypičtější představitelé severoamerických indiánů. Přední světový odborník na lakotštinu představil tento jazyk z hlediska jeho historie, současnosti a obrozeneckého úsilí.

Řeč byla o jeho podobě, zvukomalebnosti, procesu dokumentace, o práci s rodilými mluvčími a školení učitelů, vývoji pravopisu i o tom, jaký vliv měl výzkum lakotštiny na vývoj světové lingvistiky.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS