Ceny a mzdy ve středověku a raném novověku a co se z nich dá zjistit

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 1. 12. 2022 v 17:30 hod.

Přednášející: PhDr. Roman Zaoral (Fakulta humanitních studií UK)

Nejen numismatik, ale téměř každý, kdo se zajímá o historii, si dříve nebo později položí otázku, co bylo možno za mince ražené v té které době pořídit. Přednáška se v rámci tohoto obsáhlého tématu zaměří na tři různá historická období: 13. století jako dobu hospodářského růstu, 15. století jako období finanční krize a stagnace a 16. století spjaté s fenoménem cenové revoluce.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS