Vernisáž výstavy Uchvácena krajinou

Výstava Ireny Armutidisové Uchvácena krajinou byla slavnostně otevřena v úterý 5. října 2021. Vedle zástupců Moravského zemského muzea výstavu uvedl profesor Jiří Kroupa (Seminář dějin umění FF MU) a rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně profesor Vladimír Sedlařík.

Výstava Uchvácena krajinou souborně představuje cykly fotografických obrazů spojených tématem krajiny.

O třetím cyklu Horizonty mlhy píše profesor Jiří Kroupa:

Krajina pokrytá mlhou nebo údolí v mlžném oparu patří mezi často opakovaná místa, ona topoi, která provázejí myšlení a vyprávění zajímavých příběhů člověka v jeho dějinách od mytologických počátků až po líčení významných historických událostí.

Tyto opakující se vyprávěcí formy měly určitý reálný základ v prožitku historických lidí, kteří byli konfrontováni s náhle se objevivší mlhou na cestě v údolí či na svazích kopců jako s něčím nejasným, podivným a záhadným. A přestože život moderního člověka již není tak provázán s mytologií a vyprávěnými příběhy, mlhy v krajině ani dnes neztrácejí svůj půvab a zajímavost v našem zážitku při pohledu z horské vyhlídky na zamlžené okolí či alespoň na pohlednicích, která ukazují památná místa, vyrůstající z mlžného oparu.

Fotografie z cyklu Horizonty mlhy představují ony přechodné okamžiky, kdy se v přírodě usazuje, případně pozvolna rozpouští mlžná clona. Jednou z podstatných funkcí umělecké tvorby je zachycení určitého konkrétního objektu v čase prostřednictvím fotografického přístroje a jeho pozdější zpřítomnění ve dvourozměrném obraze. Tyto fotografie krajiny v mlze jsou tak skutečně fotografickými obrazy, nikoli třeba dokumentárními momentkami náhodně volenými na cestách.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US