Račte vstoupit do divadla

Výstava Račte vstoupit do divadla přibližuje výsledky pětiletého grantového projektu NAKI II Cesta k divadlu, dotovaného Ministerstvem kultury České republiky. Na jeho realizaci se podílelo konsorcium tří institucí – Národní muzeum (divadelní oddělení), Institut umění – Divadelní ústav a Moravské zemské muzeum (Oddělení dějin divadla). Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla.

Do výstavy vstoupíte po kliknutí na některý z obrázkových náhledů či zadáním adresy ractevstoupit.mzm.cz

Námět výstavy vychází z polozapomenutého fenoménu divadelních cedulí, připomíná jejich obsahový i formální vývoj a všechny funkce, které cedule a divadelní plakát plnily a plní: ve své době sloužily jako pozvánka na představení a často i jako umělecký artefakt, v současnosti jsou jedinečným pramenem teatrologického bádání, umožňujícím přesnou rekonstrukci repertoáru divadel.

Výstava je však koncipována šířeji – jako obraz divadelního života v českých zemích od 17. století, kdy vznikaly první periochy řádových scén (předchůdci pozdějších cedulí), do poloviny 20. století, s přesahy až do současnosti. Cedule k jednotlivým představením proto doprovázejí další atraktivní exponáty, ilustrující divadelní tvorbu – scénické a kostýmní návrhy, fotografie, vzácné rukopisy a tisky, realizované kostýmy, modely scén, rekvizity, obrazy a busty. Důraz je kladen na instituce, jejichž historie je podrobně zmapována právě díky divadelním cedulím (Stavovské, Prozatímní, Národní a vinohradské divadlo v Praze, brněnské Národní divadlo, kočovné společnosti...). Poprvé jsou ukázány i nově nalezené předměty ze 17. a 18. století.

Premiéra výstavy Račte vstoupit do divadla se konala v Národním muzeu v Praze od 12. prosince 2019 do 12. března 2020, kdy ji předčasně ukončila koronavirová karanténa. S mimořádným ohlasem ji zhlédlo téměř 25 tisíc návštěvníků.

V květnu 2020 byla výstava v mírně zredukované verzi přenesena do Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích.

Plánovaná adaptace výstavy v Moravském zemském muzeu byla z důvodu pandemie zrušena a nahrazena virtuální podobou, kterou vám zde představujeme.

K výstavě byly vydány dvě stejnojmenné publikace: výpravná kniha teatrologických studií s podrobným soupisem exponátů a brožura pro běžné návštěvníky s texty a obrazovou přílohou. Obě nabídne MZM na pokladnách svých stálých expozic a také na e-shopu.

Virtuální prohlídku spustíte ve webovém prohlížeči Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge zadáním adresy ractevstoupit.mzm.cz.

Upozorňujeme, že aplikace je poměrně náročná a na starších počítačích či v neaktualizovaných prohlížečích nemusí fungovat stoprocentně.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US