Život v čase našich předků

 

Zpět na Programy pro školy

Výukový program ke stálé expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.
 

Termín konání: od 5. 10. 2022 – středa, čtvrtek, pátek
Místo konání: Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Začátky programů: v 9.00, v 10.30, ve 12.00 nebo dle emailové či telefonické domluvy
Celková délka programu: 90 minut
Vstupné: 60 Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace
Věková skupina: MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň), víceletá gymnázia, SŠ

Edukační programy v nové expozici MZM s názvem Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času zprostředkovávají účastníkům poznání lidové kultury naší země a kulturních a společenských tradic, obřadů, svátků a zvyků vážících se k průběhu lidského života a také k ročnímu cyklu. Věnovat se budeme jak stále udržovaných tradicím a slaveným svátkům, tak těm, které jsou udržovány již zřídka. Připomeneme také ty zvyklosti v minulosti významné, ale dnes již zapomenuté. Pozornost bude věnována také různým řemeslům a folklóru. Obsahově program navazuje na rámcové vzdělávací programy i průřezová témata v základním vzdělávacím systému. Zaměření programu a aktivizační prvky vždy zohledňují věkovou skupinu.

Nabídku programů bude během roku průběžně doplňována o krátkodobé programy tematicky zaměřené na různé obyčeje vztahující se k etapám roku jako je Masopust, Velikonoce a vítání jara, dušičky, adventní období a Vánoce.


Život v časech našich předků


Obsah programu:

Přeneseme se do minulosti na moravskou vesnici v 19. a na počátku 20. století a budeme naslouchat, jak k nám předměty promlouvají. Formou zážitkových aktivit se zaměříme na lidové umění, řemesla a přírodní materiály, hospodářství i zemědělství. Budeme si povídat, jak lidé žili, ať už pracovali, bavili se nebo slavili a jak se cyklus lidského života prolíná s cykly v přírodě. Představíme a vyzkoušíme si například součásti lidového kroje, zjistíme, že dojení není žádná legrace, zahrajeme si pomalu zapomenuté všední dětské hry a další tvořivé aktivity.

Cíle programu:

  1. Program napomáhá dětským účastníkům k rozvoji klíčových kompetencí.
  2. Program napomáhá k vytváření postojů respektu a tolerance k přesvědčení a hodnotám druhých lidí.
  3. Program má přispět k poznání kořenů naší vlasti a národní hrdosti.
  4. Program napomáhá k rozvíjení obecné kulturní gramotnosti.
  5. Program napomáhá k rozvoji řečových schopností a komunikačních dovedností.
  6. Program okrajově napomáhá i výchově k ochraně přírody (soulad lidské společnosti a přírody).
  7. Účastníci programu respektují, chrání a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevují smysl pro kulturu a tvořivost.

Videospot k programu:

Plakát k programu:

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US