Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR).

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů. Provozovatel s těmito údaji nakládá plně v souladu s výše uvedenými platnými právními předpisy.

Akce pořádané pro veřejnost muzeum dokumentuje pomocí fotografií. V případě vybraných akcí je v prostoru umístěna informační tabule, sdělující návštěvníkům, že daný prostor může být dokumentován fotografem. V takovém případě může návštěvník vyjádřit svůj nesouhlas se zachycením na fotografii. Při běžných prohlídkách výstavních prostor je postupováno v souladu s návštěvním řádem.

Vybrané fotografie jsou zveřejňovány ve fotogaleriích muzejních webových stránek, případně na muzejních profilech na sociálních sítích. Fotografie jsou rovněž do jisté míry zpřístupňovány oficiálním médiím jako součást publikovaných tiskových zpráv.

Pracovníci muzea dbají na to, aby návštěvníci nebyli vyobrazování v nevhodných či nedůstojných situacích, především pak, jde-li o děti. Pokud bude zveřejněna fotografie, která by Vás zachycovala způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, ozvěte se na e-mailovou adresu uvedenou níže a my učiníme příslušná opatření respektující Vaše přání.

Pokud si přejete nahlédnout, opravit či smazat osobní data (tj. využít práva být zapomenut), která o Vás zpracováváme, můžete o to požádat prostřednictvím následující e-mailové adresy: poverenec@mzm.cz

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US