Zajímavé nálezy hub z NPR Žákova hora

Multimediální sál Mendeliana v Biskupském dvoře, 26. 4. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška Mgr. Moniky Kolényové (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno).

Mykologická přednáška pořádaná výborem brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddě­lení Moravského zemského muzea.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US