Odhalení pamětní desky ve městě Podivín

V sobotu 8. října 2022 proběhlo v jihomoravském městě Podivín slavnostní odhalení pamětní desky tamnímu občanovi, pplk. v zál. Josefu Vrbkovi-Machovskému. Úvodní slovo přednesl vedoucí Historického oddělení MZM PhDr. Jan Břečka. Josef Vrbka-Machovský působil v letech druhé světové války jako účastník čs. zahraničního odboje nejdříve ve Francii a pak ve Velké Británii. Zde se přihlásil k výcviku pro plnění zvláštních úkolů a po zařazení do čtyřčlenné zpravodajské výsadkové skupiny Potash seskočil počátkem května 1944 na území Protektorátu Čechy a Morava.

Text: Jan Břečka
CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US