Lakotština - klenot mezi domorodými jazyky Severní Ameriky

Pavilon Anthropos, 19. 4. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška Jana Ullricha, Ph.D., lingvistického ředitele organizace The Language Conservancy

Lakotové (známí též pod méně správným názvem Siouxové) jsou prérijním kmenem, který odhodlaně bojoval proti osídlení svého území. I díky tomu jsou často stereotypně vnímáni jako nejtypičtější představitelé severoamerických indiánů. Přední světový odborník na lakotštinu představí tento jazyk z hlediska jeho historie, současnosti a obrozeneckého úsilí.

Řeč bude o jeho podobě, zvukomalebnosti, procesu dokumentace, o práci s rodilými mluvčími a školení učitelů, vývoji pravopisu i o tom, jaký vliv měl výzkum lakotštiny na vývoj světové lingvistiky.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US