K čemu Germáni používali římské mince? Sonda do života obyvatel za hranicemi římské říše

Dietrichsteinský palác, 3. 2. 2022 v 17:30 hod.

Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D., Numismatické oddělení

Přednáška se bude zabývat způsoby nepeněžního využití římských mincí, které kolovaly mezi germánskými kmeny na území střední Evropy v průběhu doby římské a stěhování národů, tj. zhruba od zlomu letopočtu do poloviny 6. století n. l.

Germáni, kteří vlastní mince nerazili, se nikdy zcela neadaptovali na římský měnový systém a jejich využití římských ražeb bylo tedy daleko univerzálnější než jako pouhý platební prostředek. Přednáška je doplněna bohatou obrazovou dokumentací se zaměřením na nálezy z Čech a Moravy.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US