Jarní prázdniny v Moravském zemském muzeu 2022

8. 3. - 11. 3. 2022 (vždy od 9 do 13 hodin)

Programy pro vás připravili pracovníci Geologicko-paleontologického oddělení, Zdeňka Pitrunová, Jana Čuprová, Mineralogicko-petrografické oddělení a pracovníci Dětského muzea MZM.

Úterý 8. března – „Vzhůru dolů do říše permoníků“ a „Umění hledat kouzlo kamenů“

V první výstavě Stříbrná a zlatá Vysočina, kterou v rámci programu navštívíme je představeno deset významných historických důlních revírů Českomoravské vrchoviny. Nalezneme zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, zlato i jiné na pohled zajímavé minerály a předměty související s těžbou. Budeme si povídat o tom, co je to kámen, o jeho původu i historii využití člověkem. Zahrajeme si tu na permoníky, detektivy i objevitele a závěrem nás čeká malé překvapení.

Chceš se něco dozvědět o starobylém umění kamene suiseki, které vzniklo ve staré Číně a Japonsku? Ve druhé výstavě budeme společně objevovat krásu kamene a zabývat se i přírodními vlivy, které na kámen působí a dělají z něho umělecký objekt.

(Doma nebo venku na procházce se zkus poohlédnout po nějakém zajímavém kamínku a přines si ho s sebou.

Středa 9. března – „Ó Indiáni“

Přesuneme se do pestrého světa různých domorodých národů Severní Ameriky. Seznámíme se s prostředím, ve kterém žily, s jejich duchovním životem i jejich moudrostí a dovednostmi bez kterých by se těžko obešly. Čekají nás hry, výtvarné tvoření, hudební a taneční aktivity, poznávání zvířat i rostlin tohoto kontinentu, vyprávění mýtů a mnoho dalších zajímavostí.

Čtvrtek 10. března – „Vydej se do hlubin pravěku a poznej práci paleontologa“

Bylo na Moravě moře a žili u nás dinosauři? To a mnohem více se dozvíte v expozici Zaniklý život na Moravě, která Vás provede světem pravěkých zvířat a rostlin, kteří žili na našem území miliony let před námi. Součástí programu bude malování odlitků pravěkých zvířat či hledání zkamenělin na základě jejich věrných rekonstrukcí.

Pátek 11. března – „Šlechtické historky“

Během procházky ulicemi centra Brna se seznámíme s příběhy příslušníků aristokratů pobývajících, ovlivňujících a měnících Brno a přiblížíme si specifickou dobovou atmosféru 16. a 17. století. Čeká nás seznámení se zakladatelkou Paláce šlechtičen krásnou Janou Františkou Priskou Magnisovou, poznáme vzdělání, přednosti a vrtochy renesančního kavalíra, zúčastníme se jednoho slavného brněnského souboje a nahlédneme do oděvní truhly na oděvy moravské aristokratky. V Paláci šlechtičen si na závěr zahrajeme pátrací hru „Hledá se hraběnka Magnisová“.

Sraz účastníků

Sraz účastníků je v úterý, ve čtvrtek a v pátek ve vestibulu Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, ve středu v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5 - vždy před devátou hodinou.

Rozchod účastníků

Rozchod účastníků je v úterý a ve čtvrtek ve vestibulu Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, ve středu v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5 a v pátek v Paláci šlechtičen, Kobližná 1 - vždy ve třináct hodin.

Programy jsou určené pro děti od 1. do 7. třídy, zájemci se mohou objednat na čtyřdenní program nebo na jednotlivé dny dle výběru.

Cena jednodenního programu je 100 Kč, cena čtyřdenního programu je 380 Kč.

Přihlášky a informace

Dětské muzeum MZM: tel. 533 435 274 nebo 371, e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Upozorňujeme, že kapacita programů je omezená.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US