Česká mince v době románské - nález z obce Nespeky v Posázaví

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, čtvrtek 1. září 2022 v 17:30 hod.

Přednášející Ing. Jan Videman

České a moravské denáry 12. století náležejí bohatostí námětů i výtvarným zpracováním k vrcholným dílům románského umění. Nově zpracovaný nález z Nespek je dosud největším denárovým nálezem této epochy. Pestrou škálou mincovních typů, včetně několika unikátních ražeb, pokrývá více než 70leté období našeho mincovnictví a přináší i cenné informace k některým historickým událostem.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US