Botanické exkurze s odborníky MZM jsou v plném proudu

V sobotu 18. června nás čeká výprava Kytičky osady Hraničky, která povede doprostřed horských lesů, kde před válku stávala až několikasethlavá osada Hraničky. Exkurzi povede Mgr. Vojtěch Taraška (MZM) a Radim Hédl Mgr. et MgA (Botanický ústav AVČR).

Sraz exkurze je v 9:15 hod. na zastávce "Uhelná, Nové Vilémovice, konečná.

Druhou květnovou sobotu se v uskutečnila botanická exkurze za vachtou, která směřovala daleko na sever, až do příhraničního městečka Vidnavy v okrese Jeseník, konkrétně do přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Na reportáž se můžete těšit v Muzejních novinách.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US