Archeolog Martin Oliva získal významné ocenění za vědeckou práci

Odborný pracovník Ústavu Anthropos MZM doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. byl oceněn pamětní medailí Západočeské univerzity za vědeckou práci a objevy v oblasti archeologie. Martin Oliva se zasloužil o dobré jméno české archeologie ve světě a o rozvoj archeologie Fakulty filozofické, kde působil více než dvacet let. Jsme velmi hrdí na to, že jeho domovským pracovištěm je Moravské zemské muzeum. Více se o jeho odborné činnosti dozvíte zde.

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni se každoročně koná při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US