Aktuálne poznatky o minciach galského cisárstva a rímske mincovníctvo po polovici 3. storočia

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 2. 6. 2022 v 17:30 hod.

Mgr. Boris Stoklas, Ph.D., Oddelenie numizmatiky, SNM - Historické múzeum Bratislava

Přednáška se týká výskytu mincí Galského císařství zejména na území Slovenska, které byly rovnocenným platidlem spolu s oficiálními ražbami Římské říše. Autor se zaměří na fenomén vzniku, historického vývoje a mincovnictví západního vzdorocísařství po polovině 3. století v Gallii, Germánii a Británii. Hlavní pozornost bude věnována vývoji antoniniánů i jiných mincí po roce 260 včetně metalografických analýz použitého mincovního kovu a následky mincovní reformy císaře Aureliana v roce 274. Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US